Waarom zonnewarmte?

Warmte vertegenwoordigt 50 % van het energiegebruik; elektriciteit 30 % en vervoer 20 %. Door warmte duurzaam te produceren richt je je dus op het energiegebruik waar het meeste te winnen valt.

4/5 van die warmte kan met gewone zonnecollectoren gewonnen worden en worden opgeslagen in zonneboilers. Het andere deel heeft een hogere temperatuur nodig. Ook die kan met de zon gewonnen worden, maar dan met bijzondere installaties zoals heliostaatspiegels met centrale torens om stoom te maken.

Bovendien zijn zonnewarmtesystemen relatief goedkoop. Na circa 10 jaar is de investering terugverdiend. Dat is (zonder subsidie) de kortste terugverdientijd van alle vormen van duurzame energie. Dat komt omdat het rendement zo hoog is: tot 85 % van de zonne-energie die op de collector valt kan worden omgezet in warmte. Als je dan alles wilt benutten heb je een groot opslagsysteem nodig.