Woningcorporatie

Als woningcorporatie wil je zorgen voor een aantrekkelijk en eigentijds woningaanbod. Betaalbaarheid en duurzaamheid zijn daarbij actuele aspecten. Ook neemt de druk uit de omgeving toe door nieuwe wettelijke eisen en convenanten. Energiekosten maken een steeds groter deel van de woonlasten uit, dat deel zal in de toekomst alleen maar groter worden. Zonnewarmte is een aantrekkelijke, betaalbare en duurzame manier om energiekosten laag te houden.

Ik kan je laten zien wat er allemaal met zonnewarmte mogelijk is. Ik breng mijn ervaring graag in bij het opstellen van duurzame bouw- en renovatieplannen. Hoe eerder je me als adviseur daarbij betrekt, hoe makkelijker het wordt om zonnewarmte te integreren in jouw plannen. Ik beperk me niet tot de plannen alleen. Als installateur of toezichthouder kan ik ook de uitvoering voor je realiseren of begeleiden.Wil je weten wat de waarde van zonnewarmte voor jouw plannen is... maak dan een afspraak met mij.